PMO the mental move via PMO-Vergelijken.nl voordeliger

//PMO the mental move via PMO-Vergelijken.nl voordeliger
PMO the mental move via PMO-Vergelijken.nl voordeliger 2021-11-02T14:10:05+00:00

PMO’s vaak onnodig uitgebreid, belastend en duur

De meeste PMO aanbieders proberen u te overtuigen dat allerlei fysieke metingen (bv.bloedwaarden) noodzakelijk zijn om de gezondheid van uw werknemers in kaart te brengen. Feit is echter dat het overgrote deel van de fysieke metingen onnodig zijn, tenzij expliciet geïndiceerd vanuit een RI&E. Een PMO hoeft dus niet uitgebreid, belastend en duur te zijn. Een efficiënt PMO brengt beïnvloedbare risicofactoren in kaart, leidt toe naar de juiste vervolgstappen en is ook op korte termijn effectief op relevante KPI’s.

Preventie van Mentale klachten; een eenvoudige business case

Mentale klachten die tijdig onderkend worden hoeven niet tot uitval te leiden. Echter ruim een derde van het verzuim onder Nederlandse werknemers is het gevolg van mentale klachten. Burn-out klachten komen het vaakst voor, bij 1 op de 5 werknemers. Uitval als gevolg van burn-out duurt gemiddeld 16 a 20 weken en kost gemiddeld € 60.000,- per uitgevallen werknemer.

PMO van The Mental Move: de Mentale APK voor uw organisatie

Het wetenschappelijk onderbouwde PMO van The Mental Move is met name gericht op de mentale gezondheid van uw medewerkers en de omstandigheden op de werkvloer die hiermee samenhangen. Ook wordt aandacht besteed aan de BRAVO factoren bewegen, roken, voeding, ontspanning en daarnaast worden fysieke klachten die samenhangen met beeldschermwerk in kaart gebracht. Het PMO voldoet aan de NVAB PMO leidraad, maakt gebruik van de actuele richtlijnen van het WHO, RIVM en de Gezondheidsraad en kan worden ingezet om te voldoen aan de wettelijke Arboverplichting om een PMO aan uw medewerkers aan te bieden.

Hoe werkt het?

Het PMO bestaat uit een kort online onderzoek en resulteert in een gepersonaliseerde rapportage met uitslag (‘Hoe sta ik er voor?’) en advies (‘Wat kan ik doen?’). In het rapport staat het creëren van bewustwording, motiveren tot gedragsverandering en toeleiding naar de juiste zelfzorg tools centraal. Om deelnemers maximaal te motiveren tot eigen regie over de gezondheid worden hierbij de laatste inzichten in persuasieve communicatie gebruikt.

Pakketten

PMO – Only

Vanaf EUR 1,50 per maand per werknemer

 • Wetenschappelijk gevalideerde screening op burnout, depressie en angst (meest voorkomende oorzaken van uitval door mentale aandoeningen)
 • Beinvloedbare Stress -en Energiebronnen op de werkvloer
 • Screening op BRAVO leefstijlgebieden (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding/Gewicht, Ontspanning)
 • Geïntegreerde screening van risico op Hart -en Vaatziekten
 • Screening op lichamelijke klachten die samenhangen met computer werkzaamheden en stress
 • Gepersonaliseerde rapportage voor de individuele werknemer
 • Geanonimiseerde macro-rapportage voor de organisatie

PMO + Mentale Helpdesk

Vanaf EUR 4,- per maand per werknemer

 • PMO +
 • Toegang voor alle medewerkers tot de mentale helpdesk. Binnen 48 uur een afspraak met een ervaren psycholoog die uw medewerker direct verder op weg helpt.
 • Communicatie toolbox waardoor alle medewerkers het preventieve aanbod goed weten te vinden
 • Online workshops gericht op het versterken van de veerkracht
 • Online modules waarmee de medewerker op eigen initiatief van start kan gaan