PMO Verzuimteam.nl via PMO-Vergelijken.nl voordeliger

//PMO Verzuimteam.nl via PMO-Vergelijken.nl voordeliger
PMO Verzuimteam.nl via PMO-Vergelijken.nl voordeliger 2018-03-30T09:39:43+00:00

Vraag PMO’s bij Verzuimteam.nl aan via PMO-Vergelijken.nl en u bent voordeliger uit!

Krijg gratis extra gezondheidsdiensten door uw PMO via PMO-vergelijk.nl aan te vragen.

PMO Verzuimteam.nl

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Verzuimteam.nl is effectief, professioneel, praktisch en heel betaalbaar. Het vraagt weinig van uw tijd. Wij ontzorgen volledig, indien u dat wenst en zoals u dat van ons gewend bent. Onze PMO is in eerste instantie alleen een vragenlijst welke de medewerkers via internet invullen. Er worden vragen gesteld over vitaliteit in het werk, de taakeisen, plezier in het werk en gezondheid. De vragenlijsten die wij hanteren zijn wetenschappelijk door en door getest en hebben een hoge bewezen betrouwbaarheid.

Direct persoonlijke advies

Medewerkers ontvangen direct na deelname een individueel rapport met een persoonlijk advies. De medewerker heeft hierdoor direct inzage in zijn BRAVO-score (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) inclusief BMI-score (lengte en gewicht). Uit de praktijk blijkt dat 1/3 van de deelnemers direct actief aan de slag gaat om de gezondheid te verbeteren.

Privacy

Werkgevers krijgen geen inzicht in de individuele antwoorden. Alleen de algemene resultaten (gemiddelden) worden aan de werkgever gerapporteerd, echter alleen bij minimaal 15 deelgenomen medewerkers. De individuele gegevens worden vertrouwelijk behandelt en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Bovendien moet een PMO voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Aanvullend advies

Geheel afgestemd op de individuele resultaten kunnen aanvullende zaken worden ingezet, zoals een fysieke keuring eventueel aangevuld met onderzoek van bloed, urine, hart, longen, ogen, oren e.d.

Ook kan worden gedacht aan een inzetbaarheidsgesprek, werkplekonderzoek, voedingsadvies, coaching om te stoppen met roken, ergonomische hulpmiddelen, veiligheidsmaatregelen, voorlichting veilig tillen, fysiotherapeut, psycholoog, vertrouwenspersoon, loopbaanontwikkeling e.d.

Een PMO bestaat uit 4 fases

Fase 1 PMO: Voorbereiding

 • Bepalen onderzoeksdoel
 • Vaststellen vragenlijst
 • Draagvlak creëren indien nodig
 • Maken van een digitale welkomstpagina
 • Uitnodigingsmail & reminder voor deelname medewerkers maken

Fase 2 PMO: Uitvoering

 • Uitnodigen medewerkers
 • Responsverloop volgen
 • Reminder versturen
 • Reactiemogelijkheid sluiten na 3 tot 6 weken

Fase 3 PMO: Analyse & Rapportage

 • Opleveren responsoverzicht
 • Analyse onderzoeksuitslagen
 • Aanleveren rapportage
 • Bespreken rapportage

Fase 4 PMO: Afsluitende fase

 • Conclusies en aanbevelingen
 • Voorstel voor een plan van aanpak
 • Evaluatie

Doelen

 • Bewaken, verbeteren of optimaliseren van de gezondheid van medewerkers
 • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen
 • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van medewerkers
 • Voldoen aan wetgeving