PMO Premeo via PMO-Vergelijken.nl voordeliger

//PMO Premeo via PMO-Vergelijken.nl voordeliger
PMO Premeo via PMO-Vergelijken.nl voordeliger 2018-03-30T09:39:11+00:00

Vraag PMO’s bij Premeo aan via PMO-Vergelijken.nl en u bent voordeliger uit!

Krijg gratis extra gezondheidsdiensten door uw PMO via PMO-vergelijk.nl aan te vragen.

PMO Premeo

Inhoud PMO onderzoek

Ieder PMO van Premeo is standaard opgebouwd uit een basisonderzoek met eenmalige opstartkosten. Afhankelijk van de gezondheidsrisico’s per werknemer, het budget en andere wensen kan dit onderzoek uitgebreid worden met aanvullende modules. Dit basisonderzoek voldoet aan de eisen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De inhoud van het basisonderzoek is gecontroleerd door de Inspectie van de Gezondheidszorg.

PMO basis

€ 39,95 per persoon

Het basisonderzoek heeft een indicerend karakter ten aanzien van risico’s voor hart- en vaatziekten en andere gezondheid gerelateerde problemen. Het basisonderzoek bestaat uit:

 • Medische vragenlijst
  Door middel van vragen over de leefstijl en medische (familie)geschiedenis krijgt de arts inzicht in globale risicofactoren. Onze ervaring is dat werknemers het enorm op prijs stellen om laagdrempelig met een arts te kunnen praten over medisch gerelateerde zaken.
 • Biometrie en vetpercentage
  Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Onze arts meet de lengte, gewicht en rekent het BMI (Body Mass Index) uit. Ook het vetpercentage wordt bepaald via een speciale weegschaal. Het gaat hierbij vooral om bewustwording en meedenken in mogelijke oplossingen tegen overgewicht.
 • Bloeddrukmeting
  Wist u dat een derde van onze bevolking een te hoge bloeddruk heeft? Veel mensen weten niet dat ze een te hoge bloeddruk hebben. Middels een elektronische bloeddrukmeter bepaalt onze arts de bloeddruk.
 • Longfunctie
  Een derde van de Nederlanders rookt en veel mensen werken in een stoffige omgeving, wat slecht voor de longen is. Bij de longfunctie test moeten werknemers zo hard mogelijk door een peakflow meter blazen om de maximale longinhoud te bepalen.
 • Visustest
  Bij de visustest moet de werknemer naar een kaart kijken en we testen hierbij de oogfunctie op 5 meter afstand. Het is een eenvoudig maar uitermate effectief onderzoek om de ogen te testen.
 • Urineonderzoek
  De ingeleverde urine wordt door de arts getest met een Combur stick op de aanwezigheid van suiker, eiwit en bloed. We screenen hierbij op nierafwijkingen en suikerziekte.

PMO Module Vingerprik

Prijs € 14,95,- per persoon
Voor wie Iedere werknemer.
Onderzoekt Te hoog cholesterol, suikerziekte.

PMO module Bloedonderzoek V411

Prijs € 24,95 per persoon
Voor wie Iedere werknemer.
Onderzoekt Te hoog cholesterol, suikerziekte, nierfunctie, ontstekingen en infecties, bloedarmoede.

PMO module Bloedonderzoek V412

Prijs € 49,95 per persoon
Voor wie Iedere werknemer.
Onderzoekt Zie module 1 + werking van de schildklierfunctie en leverfuncties. Een traag werkende schildklier kan de oorzaak zijn van vermoeidheid en overgewicht. Overmatig alcoholgebruik kan de leverfuncties aantasten.

PMO module Lichamelijk onderzoek

Prijs € 24,95 per persoon
Voor wie Iedere werknemer.
Onderzoekt Specifieke lichamelijke klachten en risico’s voor hoofd/hals, reflexen, hart en bloedvaten, longen en buik.

PMO module Audiometrie

Prijs € 24,95 per persoon
Voor wie Voor werknemers die met veel geluid/lawaai om zich heen werken. Ook goed voor werknemers die voorheen met lawaai in aanraking zijn geweest. Dit ter voorkoming van verdere achteruitgang.
Onderzoekt Gehoorsbeschadiging. Het geeft ook inzicht in het voorkomen van verdere beschadiging.

PMO module Spirometrie

Prijs € 24,95 per persoon
Voor wie Voor werknemers die veel met stof werkt en/of roken.
Onderzoekt Maximale longinhoud en longfunctie.

PMO module Oog/beeldschermonderzoek (OBO)

Prijs € 34,95 per persoon
Voor wie Werknemers die intensief achter een beeldscherm werken.
Onderzoekt RSI, nek-, rug-, oog-, en vermoeidheidsklachten.

PMO module ECG-in-rust

Prijs € 34,95 per persoon
Voor wie Werknemers met een managementfunctie en/of verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Onderzoekt Mogelijke hartafwijkingen.

PMO module Stress vragenlijst

Prijs € 29,95 per persoon
Voor wie Iedere werknemer.
Onderzoekt Gevalideerde 4DKL vragenlijst om te screenen op stress en burnout.

PMO module Fit/conditietest

Prijs € 54,95 per persoon
Voor wie Iedere werknemer.
Onderzoekt Vet- en vochtpercentage, lenigheid, uithoudingsvermogen en spierkracht.

PMO module Griepvaccinaties

Prijs € 17,50 per persoon
Voor wie Iedere werknemer.

Resultaten PMO onderzoek

De werknemer ontvangt na ongeveer 2 en 4 weken een medisch rapport met een persoonlijk advies in een gesloten envelop. De werkgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de rapporten.

De werkgever kan een groepsanalyse ontvangen van het PMO bij deelname door meer dan 15 deelnemers. Dit alles om de privacy van werknemers te garanderen. De kosten voor een standaard groepsrapportage bedragen eenmalig € 199,-. Voor een uitgebreide groepsanalyse kunt u contact met ons opnemen.