PMO Vervolg

/PMO Vervolg
PMO Vervolg 2018-09-04T14:33:57+00:00

Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) is onderdeel van het vitaliteitsprogramma van een bedrijf. Uit een onderzoek kan bij een aantal medewerkers naar voren komen dat er zodanig ernstige klachten zijn dat een vervolg wenselijk is. U als werkgever heeft er belang bij dat dit vervolg snel en deskundig geschiedt.

Stichting Gezondheid Nederland is daarvoor ingericht. Met een landelijk dekkend netwerk aan opgeleide lifestyle coaches kunnen de uitkomsten van een onderzoek besproken worden. Afhankelijk van de situatie kan de lifestyle coach een advies uitbrengen. Daarover straks meer.

Gouden tip
Volgens de Universiteit van Wageningen is educatie in combinatie met bewustwording essentieel voor preventie. Daarom krijgen alle PMO medewerkers na afloop toegang tot ruim 100 gezondheidstrainingen en, voor de bewustwording, wekelijks een mail met tips en een verwijzing naar zo’n training. De kracht van de gezondheidstrainingen is dat deze 24/7 beschikbaar en volledig anoniem te volgen zijn.

Het vervolg
De lifestyle coach bespreekt de uitkomsten van een rapport met medewerkers waar een vervolgactie voor nodig is. Deze lifestyle coaches zijn bekend met PMO rapporten en kunnen een goed advies geven. In eerste instantie adviseren zij welke online gezondheidstrainingen kunnen bijdrage tot herstel van de medewerker. Dit is de goedkoopste oplossing. Daar waar nodig zullen ze medewerkers doorverwijzen naar een diëtist, psycholoog, huisarts of Arboarts. Met het bedrijf wordt afgesproken welk budget daarvoor maximaal beschikbaar is.
Er zijn tientallen projecten die een werkgever kan doen om vitalere werknemers te krijgen en te behouden. Voor een overzicht kijk op:
http://keurmerkgezondbedrijf.nl/puzzel/

Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de medewerkers na het doen van een Persoonlijke Gezondheidscheck actie onderneemt om zijn of haar gezondheid te verbeteren. Dat leidt tot een gemiddelde daling van het ziekteverzuim met 20 procent*.

Referentie:

* Niessen, M. A., Kraaijenhagen, R. A., Dijkgraaf, M. G., Van Pelt, D., Van Kalken, C. K., & Peek, N. (2012). Impact of a Web-based worksite health promotion program on absenteeism. Journal of occupational and environmental medicine54(4), 404-408.